Jdi na obsah Jdi na menu
 

Grepolis

26. 6. 2011

 

Stavěj velkolepá města, navazuj mocná spojenectví, využívej moci bohů, dobývej svět! Nová hra, kde je hrouda nových hráčů.

Zde najdeš základní informace o hře a jak by měly vypadat tvé první kroky. 

Suroviny

"Statečným mužům válka nabízí svobodu a slávu"

Produkce surovin vytváří základ pro vzestup tvé polis do pozice významné ostrovní síly. V Grepolis jsou čtyři suroviny - tři normálního druhu a jedna speciální. Normální suroviny jsou dřevo, kámen a stříbrné mince. Mytický Panteon ve starověkém Řecku hrál významnou roli, a proto je čtvrtou surovinou přízeň bohů. Na všechny budovy a jednotky potřebuješ suroviny. Ty dostáváš automaticky z tvých dolů (dřevorubec, kamenolom a stříbrný důl) nebo z chrámu (přízeň bohů). Suroviny jsou produkovány nepřetržitě, i když nejsi přihlášen na svůj účet.

Množství surovin, které za hodinu obdržíš, závisí na velikosti (stupni) tvých budov. Aby se s tvými nasbíranými surovinami neplýtvalo, budeš potřebovat co největší sklad. V pravém horním rohu obrazovky máš napsáno, jak velký je tvůj sklad a kolik surovin je v něm uskladněno.

Číslo pod symbolem skladu udává, kolik surovin zde lze uložit. Toto číslo vyjadřuje celkový objem každé normální suroviny. Čísla nalevo uvádějí, jaký objem jednotlivých surovin máš aktuálně uloženo.

První kroky

Na začátku potřebuje tvé město ze všeho nejvíce suroviny. Dřevorubec těží dřevo, kamenolom získává kámen a stříbrný důl vyrábí stříbrné mince. Přízeň, kterou ti poskytují bohové v průběhu hry, je velice důležitá, ale ze začátku není potřebná. Čím více rozšíříš své těžební budovy, tím větší bude tvá hodinová produkce. Tato expanze má největší prioritu a měl by ses na ni prvních pár dní zaměřit.

Jak budeš dále vylepšovat své těžební budovy, budeš muset také vylepšit svůj statek. Při každém zlepšení budovy je zapotřebí více lidí pro udržení stavby v chodu. Také budeš muset zlepšovat svůj sklad. Poté bude tvým hlavním úkolem zajistit bezpečnost tvého města. Chceš přeci ochránit své čerstvě získané suroviny před chamtivýma rukama tvých sousedů. Mohou ti útokem tvé suroviny ukrást. Určitou pomoc ti v tomto nabízí sklad. Čím větší sklad je, tím více surovin v něm lze uložit a je těžší pro tvého nepřítele vzít ti vše. Pak bys měl mít dost surovin k výstavbě tvé polis na obranu před tvými nepřáteli. Měl bys na těchto úkolech pracovat brzy, obzvláště pokud jsou na tvém ostrově další silná města. Také bys měl postavit městské hradby. Pokud budeš následovat tyto kroky, měl bys mít ze začátku dostatečnou ochranu před chamtivými útočníky snažící se ukrást tvé suroviny.

Poté, co tvá polis bude produkovat také množství surovin, s jakým jsi spokojen, měl bys začít cvičit vojsko a také zažít obchodovat. V kasárnách můžeš cvičit šermíře. Nejsou ideální pro útok, ale umožní ti rabovat slabé hráče nebo vybírat poplatky ze zemědělských vsí.

Také bys měl usilovat o to, aby ses stal členem silné aliance - kmene. Společně se můžete lépe bránit a dobře obchodovat. Také zde můžeš najít spoustu přátel. Pro začátečníka je lepší vstoupit do již existující aliance v tvém okolí, než zakládat novou.

Pozdější začátek

Pokud se do hry dostaneš v pozdější fázi, je důležité, abys poupravil svou strategii. Vysoká produkce surovin hraje významnou roli pro rychlou výstavbu tvé polis. Je také krajně důležité chránit se před nájezdy tvých sousedů. Abys zabránil ztrátě svých surovin, vystav městské hradby a sklad. Poté vycvič několik jednotek na obranu města. Je dobré zkontaktovat se se svými sousedy - dobré vztahy ti mohou pomoci při společné obraně. Jakmile je tvá polis dostatečně velká, měl by ses pokusit získat suroviny od tvých sousedů (nejdříve zemědělské vesnice, poté od skutečných hráčů, až budeš dost silný). Získané suroviny ti mohou hodně pomoci při rozšiřování tvé polis.

Nyní přijde na řadu největší rozdíl oproti běžnému pořadí výstavby: neudělej tu chybu, že rychle opustíš hranice svého ostrova a vyšleš pryč koloniální loď. Zdá se, že je to další logický krok. Je to nicméně strašlivá chyba, protože silní hráči se budou snažit zabrat města v tvém okolí, aby měli v pozdější hře strategickou pozici. Pokud investuješ své zdroje pouze do stavby útoku, budeš snadným cílem pro takovéto hráče! Díky jejich postupu mají možnost způsobit velké ztráty útočníkům za současné malé ztráty vlastních vojsk.

Nejlepší strategie, která se poté nabízí je postavit si silnou obrannou polis s velkým množstvím šermířů a lučištníků. Pak budeš pro velké hráče neatraktivním cílem. Pokud mají opakovaně velké ztráty svých útocích, obvykle přestanou.

Tato fáze budování bezpečné pozice tě stojí nějaký čas, ale budeš mít poté výhodu, protože budeš moci využívat své obranné vojsko znovu a znovu. Pokud máš nyní dostatečnou obranu, můžeš připravit svou expanzi a začít stavět útočné vojsko.

Náhled města

Náhled města ti ukazuje důležité informace o tvé polis. Můžeš zde vidět: aktuální úrovně budov; aktuální výši produkce surovin; vojska ve městě a aktuální pohyb tvých vojsk.

Grafický vzhled budov se mění s tím, jak se mění jejich stupeň. Letmým pohledem můžeš vidět, jak dalece se tvá polis vyvinula. Jak se každá budova stává vyspělejší, mění se její vzhled pro znázornění její velikosti. Jak je budeš vylepšovat, budou více propracované.

Kliknutím na určitou budovu jsi přenesen do menu dané budovy a můžeš použít její vnitřní možnosti. Na příklad stavět lodě v přístavu nebo zkoumat v akademii.

Přejmenování polis

Svou polis můžeš přejmenovat jednoduše. Klikni na prapor nad tvým městem, který ukazuje současný název města. Poté klikni na šipku dolů napravo od nového názvu pro jeho uložení.

Výstavba budov

Pokud chceš postavit nebo zlepšit budovu, musíš kliknout na senát a poté na "Vystavět na stupeň X". Ke stavbě musíš mít potřebné množství dřeva, kamene a stříbrných mincí. Potřebné množství závisí na typu a stupni budovy. Čím větší chceš budovu udělat, tím více potřebuješ surovin k jejímu vylepšení.

Možnost výstavby mnoha budov v Grepolis je závislá na stupni ostatních budov. Na příklad můžeš postavit tržiště, pokud tvé skladiště a jeskyně dosáhly určité velikosti. V senátu jsou tyto předpoklady uvedeny vedle nákladů na stavbu.

Stavba jednotek

V Grepolis můžeš jednotky trénovat v kasárnách. První jednotky, které můžeš trénovat jsou šermíři, jednoduchá defenzivní jednotka, která by neměla být podceňována. V průběhu hry můžeš v akademii vyzkoumat další jednotky jako: lučištníky, práčata, hoplity, jezdce, vozataje a katapulty.

Jakmile postavíš chrám, zvolíš si boha a získáš nějakou božskou přízeň, můžeš v kasárnách trénovat mýtické jednotky daného boha. Jsou silnější než běžné jednotky, ale jsou dost drahé také na jejich stavbu potřebuješ božskou přízeň.

V přístavu můžeš stavět námořní jednotky. Začínáš s transportním člunem lodí a později také můžeš stavět birémy, ohnivé lodě, demoliční lodě, trifémy a kolonizační loď. Lodě v závislosti na stupni přístavu a vylepšení v tvé akademii. Pokud uctíváš Poseidóna, můžeš v přístavu ještě postavit hydru, nejsilnější vodní střeleckou bytost.

Zemědělské vesnice

Na svém ostrově nejsi sám. Kromě ostatních hráčů se zde nachází také několik zemědělských vesnic. Kontakt s nimi ti může přinést dostatek surovin, které obzvláště ze začátku hry můžeš dobře využít. Pro získání surovin z těchto osad tam musíš poslat vojsko, které zde vybere poplatky.

Pro útok na zemědělskou vesnici musíš: zvolit zemědělskou vesnici v tvém okolí na ostrově, zvolit možnost "Zaútočit" a vybrat "Drancování surovin". Podle počtu vojáků, které odešleš, ti do tvé polis donesou suroviny. Zemědělské vesnice na vybírání poplatků budou reagovat a nakonec mohou být neustálým opakováním otráveny. Nálada zemědělské vesnice klesne po každém tvém drancování surovin. Při velkém poklesu je nebezpečí jejich odporu, které ohrožuje život tvých vojsk.

Nejlepší je pravidelně tyto vesnice drancovat pro tvůj rychlý růst. To přináší problém poklesu nálady, na který musíš reagovat. Měl bys zaútočit na jinou zemědělskou vesnici na ostrově. Nálada vesnice se pozvolna bude zvedat, pokud na ni nebudeš útočit.

Cíl hry

Cílem hry je prožít si sen běžného Řeka, stát se hrdinou! Musíš dobýt své protivníky, zničit své nepřítele a získat nekonečnou přízeň bohů!

 

Základy

Pokud v Grepolis proti sobě bojují dvě jednotky, porovnává se útok agresora s obranou hodnoutou protivníka u patřičného typu zbraně (zbraně jsou sečné, bodné či střelecké). Výsledek bitvy je ovlivněn také dalšími faktory jako například stupněm městských hradeb, božskými silami a také náhodným štěstím, které se mění při každé bitvě.

Agora

"Válka není ani tak otázkou zbraní jako peněz"

Agora je hlavním místem pro správu tvých vojsk. Pod Obranou vidíš seznam vojsk, které se nachází ve městě. Ta se budou bránit při jakémkoliv příchozím útoku.

Kliknutím na Mimo zobrazíš všechny jednotky daného města, které jsou aktuálně mimo své město. To zahrnuje jednotky na útoku nebo které jsou an podpoře.

"Simulátor" ti pomůže s možným výsledkem boje. Vlož své vlastní jednotky a počet protivníkových jednotek, stupeň opevnění, morálku a další veličiny. Poté simulátor vypočítá ztráty. Také můžeš změnit štěstí. Vždy je dobré to vyzkoušet s -30% pro ten "nejhorší případ".

"Kultura" ti říká, jakou kulturní hodnotu má tvé město. Města s nízkou kulturou nemohou expandovat a kolonizovat ostatní.

Útok

"Sparťané se neptají na množství neprátel, ale na to, kde se nacházejí"

Jakmile máš postavených několik jednotek a chceš zaútočit na soupeře, musís kliknout na město či zemědělskou vesnici, proti které chceš vést útok a zvolit "zaútočit". Musíš si ale uvědomit, že města i vesnice mohou mít obranu. Díky tomu může být tvůj útok zmařen a armáda rozprášena.

Na žádného hráče nemůžeš po dobu trvání začátečnické ochrany zaútočit. Tato ochrana trvá 7 dní od registrace.

Každá jednotka má rozdílné vlastnosti a tím pádem jsou některé vhodnější do obrany a některé do útoku. V útoku jednotky používají buď sečné, bodné či střelné zbraně. V obraně má každá jednotka specifické obranné hodnoty pro určité typy útoků Přehled jednotek.

Podpora

"Stateční muži jsou nejsilnější městskou hradbou"

Často se stává, že nějaký člen tvé aliance nebo přítel potřebuje pomoc. Můžeš jim poslat suroviny, ale také i jednotky jako podporu. Abys tak učinil, musíš určit cíl a pak zadat počet jednotek, které mu chceš zaslat. Nyní klikneš na "podpořit" a potvrď tlačítkem "ok" a tvé jednotky jsou na cestě.

Když je podpora v hráčově vesnici napadena, přijde oznámení,o kolik jednotek jsi přišel. Neuvidíš ale, kdo byl útočník a s jakými jednotkami útočil. Když už jednotky nejsou ve městě zapotřebí, můžeš si je stáhnout zpět. Abys tak učinil, klikneš na "jednotky" a poté si stáhnš část nebo všechny jednotky.

Přerušení podpory či útoky

Útok či podpora může být přerušena do 10 minut od poslání. Po uplynutí této doby jsou vojáci tak daleko, že už tě více neuslyší.

Obrana

Pokud na tebe chodí útoky pravidelně, útočník chce pravděpodobně tvé suroviny nebo získat tvé město. Pokud v útoku není koloniální loď, útočník se pravděpodobně jen pokouší ukrást suroviny. Existuje několik věcí, jak se chránit:

  • Vystavět silnou obrannou armádu
  • Požádat o pomoc alianci
  • Tvé suroviny pravidelně prostavit
  • Vystavět sklad a městskou hradbu

Každá jednotka má jiné vlastnosti, které dělají některé jednotky lepší v útoku a jiné zas lepší v obraně. Podrobnosti můžete získat v přehledu jednotek.

Rychlost

Čas jsou peníze a v Grepolis to platí dvojnásob. Rychlost tvých jednotek je klíčovým faktorem k překvapivým útokům. A také čím rychlejší jednotky jsou, tím rychleji se vrací z rabování.

Rychlost jednotek můžete vidět v přehledu jednotek. Když pošlete různé druhy jednotek, všechny jednotky budou stejně rychlé jako ta nejpomalejší.

Městská hradba

Zeď velmi zvyšuje obranu města. Má vliv i na obranu samu o sobě i na obranné jednotky.

Ze začátku je hradba velice důležitá, protože díky ní se můžeš ubránit i silnému soupeři. Později hraje klíčovou roli v dokonalé obraně města.

Špionáž

Vědění je moc. Přirozeně i v Grepolis. Je důležité znát velikost a množstí soupeřovy armády tak jako stupeň vývoje jeho města. Tím můžeš předejít velkým ztrátám v boji. Zjištěním druhu soupeřových jednotek můžeš efektivně složit svou armádu pro případný útok.

Pro to, abys mohl povolávat špióny, potřebuješ postavit jeskyni. Abys mohl poslat špióna do soupeřova města, musíš v jeskyni uložit stříbrné mince. Pokud má soupeř uložených v jeskyni více stříbrných mincí než ty, tví špehové neuspějí a ty nezjistíš požadované informace. Naproti tomu soupeř dostane zprávu, že ses ho pokusil špehovat.

Pokud máš v jeskyni více stříbra než soupeř, bude tvá špionáž úspěšná a ty obdržíš výpis o nepřátelské armádě.

Pokročilé

Základní obrana

Každé město má svou vlastní obranu. To znamená, že se každá město brání samo, dokonce i když v něm nejsou žádné jednotky. Toto znamená, že malé útoky, jako jeden nebo dva šemíři zahynou i kdyby tam nebyly žádné obranné jednotky. Obrana se zvyšuje zvyšováním stupně městské hradby.

Štestí

Výhodou je, že pokaždé může souboj dopadnout jinak. Vaše štěstí bude mezi -30% a +30% a vždy se bere z pohledu útočníka. Pokud útočíš s +30% štěstím, znamená to, že tvá síla je zvýšena o 30%.

Noční bonus

Záleží na nastavení serveru.

Katapulty

Katapulty mohou zničit tebou vybrané budovy. V tomto případě, musíš zvolit cíl. Můžeš využít simulátoru, abys viděl, kolik škody katapulty udělají, když zaútočíš. V tomto případě nezáleží, na jakou budovu se útočí, nýbrž pouze jen na stupni. V praxi to znamená, že stejný počet jednotek, které zničí senát, je zapotřebí i při zničení kasárna na stejné úrovni. Katapulty jsou efektní jednak proti budovám, ale i jednotkám. Jedinou jejich nevýhodou je, že jsou pomalé. Kompenzují to však množstvím kořisti, kterou unesou.

Založení impéria

S jedním městem nezískáš velkou moc. Proto musíš výtvářet či dobývat města další a tím rozšiřovat své impérium. V následujích řádcích se naučíš, jak získat další města.

Kulturní hodnoty

Abys mohl přebírat další města, musíš mít tvé domovské město dostatečnou kulturní hodnotu, díky níž přesvědčíš obyvatele, aby se k tobě přidali. Kulturní hodnoty také měli za následek to, proč Sparta nikdy nedosáhla věhlasu Athén

V Agoře můžeš zjistit, jakou kulturní úrověň má tvé město a kolik dalších můžeš zabrat či vytvořit

Ke zvýšení kulturních hodnot můžeš pořádat dramata, hry, festivaly a triumfální pochod.

Založení města

Jestli nejsi natolik silný, abys dobyl město, máš možnost nové založit. Takové město začíná však od začátku oproti dobytému, ve kterém budou již budovy, které se tam nalézaly před útokem.

Dobytí města

"Proti strachu se vyplatí býti připraven

Abys mohl založit či dobýt město, musíš postavit kolonizační loď. S její pomocí mohou tví průzkumníci najít svůj nový domov. Neposílej však kolonizační loď samotnou bez patříčné armády jak námořní tak pozemní. Tvé koloniální vojska potřebují určitý čas k ovládnutí nepřátelské populace. Pokud bude nepřátelská armáda zničena, získáš dotyčné město.

Byl jsi dobyt?

Ztráta vesnice je samozřejmě velmi nepříjemná, ale to není důvod k rušení účtu.   Získáš nové město na okraji mapy a budeš obklopen hráči, kteří mají nové město taktéž. Tak budeš mít dobrou šanci, abys se stal na tomto světe velkým. Na starších světech jsou nové města už trochu vyvinutější. Zažádej u své aliance o pomoc a nech je ti poslat suroviny nebo podporu. Tak můžeš své jednotky a vesnici dostavět rychleji.

 

omér znal hodnotu silných aliancí. Ve starověkém Řecku byly aliance mezi různými městy velmi důležité. Sparta se stala protivníkem Athén, když uzavřela spojenectví s Korintem a Argosem. To také platí pro tebe: nakonec se budeš muset rozhodnout, zda se chceš přidat do aliance s ostatními hráči nebo jestli si chceš založit nějakou vlastní.

Hledání vhodné aliance

 

"Než začneš rozkazovat, nauč se poslouchat."

Na začátku je častěji lepší najít si již běžící alianci, než zakládat svou vlastní. Založit si alianci je jednoduché, ale udržovat ji v dobrém stavu bez zkušeností je velmi obtížné. Můžeš rychle zjistit, že na to nestačíš!

Není dobré žádat o přijetí do nejlepších aliancí, protože ty velmi pravděpodobně odmítnou začátečníka. Nejlépe je žádat o vstup do aliance, která je v tvém okolí. Tak tě mohou lehce podporovat proti ostatním hráčům a pomoci k rychlému vzestupu. Aliance se zkušenými hráči, které byly úspěšné i na jiných světech, ti mohou poskytnout cenné zkušenosti.

Založení a vedení aliance

"Malý stát nemůže soupeřit se silným; hrstka nemůže soupeřit s davem; slabí nemohou soupeřit se silnými."

Založení vlastní aliance je velkým krokem na tvé cestě vývoje v Grepolis. Zahrnuje to spoustu práce a povinností, a to je důvod, proč bys měl nejdříve získat nějaké herní zkušenosti. Pro založení aliance klikni na "Aliance" v levé části stránky. V novém okně můžeš vidět všechny dosavadní pozvánky do aliancí a můžeš také založit svou vlastní. K tomu musíš zadat jméno nové aliance. Jméno může být později zakladatelem změněno.

Jakmile je aliance založena, alianční fórum dovoluje jejím členům se vzájemně představit. Zde také budete diskutovat taktiky a strategie aliance. Pozvání nových členů je důležitým rozhodnutím. Nejlépe je pozvat hráče v okolí, ti nabízí nejlepší možnost podpory. Potenciální kandidáti by měli být v okolí, mít zhruba stejné body a být aktivními hráči. Pokud má již nějaký hráč zkušenosti, můžeš ho v kmenu povýšit a dát mu nějaká práva k výpomoci se správou aliance. Dobrá aliance by měla mít kolem 30 až 40 hráčů a mít aktivní fórum.

Zkušená, silná aliance se s trochou štěstí může rychle rozvíjet a stát se velkou a mocnou, až se jí bude celý svět obávat!

Pozice a práva v alianci

Zakladatel Uděláte-li tohoto hráče zakladatelem aliance, bude mít veškerou moc a práva v alianci, může rozpustit alianci, měnit tituly a práva dalším hráčům aliance. Nikdy nedávejte tuto moc nedbale. Je lehké zneužít tuto moc k rozpuštění aliance nebo k odebrání práv zakladateli aliance.

Správce Vůdci aliance mohou nastavit práva a tituly jiných členů a vyloučit členy. Mohou získávat další privilegia, stejně jako jim mohou být dána zakladateli. Tato moc, by měla být dávána s maximální ostražitostí, s těmito právy může například kdokoliv vyloučit všechny členy tvé aliance.

Pozvání Hráč může přizvat nové hráče do aliance.

Diplomacie Tyto práva dovolují změnit alianční profil, dále uzavírat spojenectví a dohody o neútočení a vyhlašovat války.

Oběžník Hráč může odeslat zprávu celé alianci.

Moderátor na fóru Toto nastavení umožňuje hráči upravovat a mazat příspěvky v aliančním fóru.

Přístup k internímu fóru Hráč může vidět skrytá fóra, která jsou neviditelné pro obyčejné hráče v kmenu.

Opuštění aliance

"Spojenectví mocných nikdy není upřímné."

Nejsi spokojen se svou aliancí? V Grepolis můžeš alianci kdykoliv opustit. Stačí jen na patřičné tlačítko v přehledu aliance. Můžeš vstoupit do jiné aliance nebo založit vlastní.

Ovšem dávej si pozor. Častou změnou aliance nemusíš být pro další hráče důvěryhodným a u staré aliance také nebudeš populární.

 

 

A TEĎ POSLEDNÍ TABUKA:

 

Body získáváš za dokončené stavby. Po dokončení výstavby jsou tvé body a pozice v žebříčku přepočítány (můžete to trvat několik minut pro snížení zátěže serveru). Za výzkum a stavbu jednotek se body neudělují.

Následující seznam uvádí počet bodů za stavbu každého stupně budovy. Plně vystavěná polis má 13 716 bodů.

Body se mohou mírně lišit na každém světě kvůli zaokrouhlování - rozdíl jednoho bodu.

Stupeň Senát
Senát
Dřevorubec
Dřevo
Kamenolom
Kámen
Stříbrný důl
Stříbro
Jeskyně
Jeskyně
Sklad
Sklad
Tržiště
Tržiště
Kasárna
Kasárna
Přístav
Přístav
Městská zeď
Hradby
Akademie
Akademie
Chrám
Chrám
Statek
Statek
1 110 22 22 22 21 15 108 33 66 34 67 216 17
2 11 2 2 2 6 2 9 4 7 4 8 17 2
3 12 2 2 2 8 2 9 4 7 5 9 19 2
4 13 3 3 3 11 3 10 5 8 5 10 20 3
5 15 3 3 3 14 3 11 5 9 6 11 22 3
6 16 3 3 3 18 4 12 6 10 6 13 24 3
7 18 4 4 4 23 4 13 7 11 7 14 25 4
8 20 4 4 4 30 5 14 7 12 8 16 27 4
9 22 4 4 4 39 5 15 8 13 9 18 30 5
10 24 5 5 5 51 6 16 9 14 10 20 32 5
11 26 5 5 5   7 17 10 16 11 22 35 6
12 29 6 6 6   8 19 11 17 13 25 37 6
13 32 6 6 6   9 20 13 19 14 28 40 7
14 35 7 7 7   10 22 14 21 16 31 44 8
15 38 8 8 8   12 24 16 23 18 35 48 9
16 42 8 8 8   13 26 17 25 20 39 51 10
17 46 9 9 9   15 28 19 28 22 44 55 11
18 51 10 10 10   17 30 22 31 25 49 59 12
19 56 11 11 11   20 32 24 34 28 55 64 14
20 62 12 12 12   22 35 27 37 31 62 69 16
21 68 13 13 13   25 38 30 41 35 69 78 18
22 75 15 15 15   29 41 33 45 39 77 81 20
23 82 16 16 16   33 44 37 49 44 87 87 22
24 90 18 18 18   38 47 42 54 49 97 94 25
25 99 20 20 20   43 51 46 60 55 109 102 28
26   22 22 22   49 55 52 66   122   31
27   24 24 24   56 60 58 72   136   35
28   26 26 26   64 64 64 80   153   39
29   29 29 29   73 70 72 88   171   44
30   32 32 32   83 75 80 96   192   49
31   35 35 35                 55
32   38 38 38                 62
33   42 42 42                 69
34   46 46 46                 77
35   51 51 51                 87
36   56 56 56                 97
37   62 62 62                 109
38   68 68 68                 122
39   75 75 75                 136
40   82 82 82                 153

 

Stupeň Divadlo Maják Knihovna Lázně Věž Socha boha Věštírna Obchodní kancelář Agora
1 500 500 500 500 500 500 500 500 33

Všechno !!!!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář